Terminarz roczny 2003/2004

11-12 IX Uroczystości 120-lecia Szkoły
15 IX Zebranie z rodzicami
14 X Dzień Nauczyciela - odrabiamy w kinie ("Stara Baśń") 10 XI
18 XI Dzień Matematyki
27-28 XI Dni Humanisty
13 XII Turniej Gwiazdkowy - odrabiamy 2 I 2004
22 XII 2003 - 4 I 2004 Przerwa świateczna
15 I Klasyfikacja klas IV
19 I - 30 I Ferie zimowe
1 II Rozpoczęcie II semestru
7 II Studniówka w Muzeum Narodowym
8 - 13 IV Przerwa wielkanocna.
30 IV Zakończenie roku szkolnego klas IV.
11 - 12 V Matury pisemne


Jest coś jeszcze? Napisz do redakcji!
Redakcja nie gwarantuje aktualności i zgodności ze stanem faktycznym informacji, zawartych na tej stronie.